Гой Тарас Петрович


доцент кафедри диференціальних рівнянь та прикладної математики

викладач математики

Персональна інформаціяПідвищення кваліфікаціїНаукова діяльністьНавчально-методичні матеріалиКонтакти

Гой Тарас Петрович народився 24 грудня 1969 року в м. Калуш, Івано-Франківська область, Україна.

У 1977-1987 рр. Навчався в середніх школах № 12 та 16 Івано-Франківська.

У 1988-1993 рр. Навчався на спеціальності «Математика та комп’ютерні науки» на фізико-математичному факультеті Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Отримав ступінь магістра з відзнакою, кваліфікацію – математика, вчителя. Тема магістерської роботи – “Проблеми з нелокальною крайовою задачею для гіперболічних рівнянь з коефіцієнтами змінних”, науковий керівник – професор Богдан Пташник (Львів, Україна).

У 1993–1996 рр. Навчався в аспірантурі Інституту прикладних проблем механіки та математики ім. Підстригача на кафедрі математичної фізики.

У 1998 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук у спеціалізованій вченій раді Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. Тема докторської дисертації «Нелокальна крайова задача для часткових диференціальних рівнянь та систем» Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Богдан Пташник (Львів, Україна).

У 1999-2001 рр. Працював асистентом кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2002 року працює доцентом кафедри диференціальних рівнянь та прикладної математики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2010 році пройшов наукову підготовку на кафедрі диференціальних рівнянь Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2015 році пройшов наукову підготовку на кафедрі математики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.