Навчально-методичні матеріали

Навчальні дисципліниНавчальні методичні комплекси СилабусиПрограмові вимоги до ДЕКСамостійна робота студентаТематика курсових робіт

Силабуси спеціальності “Прикладна математика”
Силабуси  ОПП-2020
Силабуси  ОПП-2023

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисциплін професійної та практичної підготовки спеціальності “Прикладна математика ” містяться на персональних сторінках викладачів.

Теми курсових робіт з програмування 2023-2024 н.р

Завдання курсових проектів з програмування 2023-2024 н.р.

Методичні рекомендації до курсових робіт з Моделювання виробничих та економічних процесів 2023

Підсумкова оцінка залежить від об’єму та якості виконання поставленої задачі, що визначаються вимогами до програмного продукту і пояснюючої записки курсової роботи (див. методичні рекомендації до виконання курсової роботи).* Теми, що можуть мати продовження як дипломні проекти